Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.17.2014
Nazwa postępowania: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2014/2016
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: TAK
Numer oferty częściowej: 3
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową: Część 01 - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej.
Cena najniższej oferty: 346 185,16
Cena najdroższej oferty: 774755,42
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu
REGON: 002892238
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat:
Adres: ul. Szosa Chełmińska 146B
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 056 6505550
Cena wybranej oferty netto: 346 185,16
VAT: -
Cena wybranej oferty brutto: 346 185,16


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

NIE

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

3

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Część 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe

Cena najniższej oferty:

30 000,00

Cena najdroższej oferty:

60 000,00

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

REGON:

002892238

Kod pocztowy:

87-100

Miasto:

Toruń

Województwo:

kujawsko-pomorskie

Powiat:

Adres:

ul. Szosa Chełmińska 146B

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

056 6505550

Cena wybranej oferty netto:

30 000,00

VAT:

-

Cena wybranej oferty brutto:

30 000,00


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

NIE

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

2

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Część 03 - Ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Cena najniższej oferty:

13 620,00

Cena najdroższej oferty:

52 799,60

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie,Oddział w Łodzi

REGON:

006216959

Kod pocztowy:

93-281

Miasto:

Łódź

Województwo:

łódzkie

Powiat:

Adres:

al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

42 6366440

Cena wybranej oferty netto:

13 620,00

VAT:

-

Cena wybranej oferty brutto:

13 620,00

 


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

NIE

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

3

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Część 04 - Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.

Cena najniższej oferty:

144 665,00

Cena najdroższej oferty:

272 309,53

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

REGON:

002892238

Kod pocztowy:

87-100

Miasto:

Toruń

Województwo:

kujawsko-pomorskie

Powiat:

Adres:

ul. Szosa Chełmińska 146B

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

056 6505550

Cena wybranej oferty netto:

144 665,00

VAT:

-

Cena wybranej oferty brutto:

144 665,00


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

Numer oferty częściowej:

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Cena najniższej oferty:

Cena najdroższej oferty:

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

REGON:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Powiat:

Adres:

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

Cena wybranej oferty netto:

VAT:

Cena wybranej oferty brutto:

 


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

Numer oferty częściowej:

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Cena najniższej oferty:

Cena najdroższej oferty:

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

REGON:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Powiat:

Adres:

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

Cena wybranej oferty netto:

VAT:

Cena wybranej oferty brutto:


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

Numer oferty częściowej:

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Cena najniższej oferty:

Cena najdroższej oferty:

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

REGON:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Powiat:

Adres:

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

Cena wybranej oferty netto:

VAT:

Cena wybranej oferty brutto:


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

Numer oferty częściowej:

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Cena najniższej oferty:

Cena najdroższej oferty:

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

REGON:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Powiat:

Adres:

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

Cena wybranej oferty netto:

VAT:

Cena wybranej oferty brutto:

 

 Tablica ogłoszeń RP.II.271.17.doc
 umowa z Hestią.pdf
 umowa z Compensą.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008795