Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.14.2014
Nazwa postępowania: Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestyjnego Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 686 340,00
Cena najdroższej oferty: 699 500,00
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: P.P.H.U. "SANEL" Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna
REGON: 004708807
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: Bełchatowski
Adres: ul. Przemysłowa 18
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 44 7330103
Cena wybranej oferty netto: 558 000,00
VAT: 128 340,00
Cena wybranej oferty brutto: 686 340,00

 Tablica ogłoszeń RP.II.271.14.doc
 200.pdf
 Aneks SP8.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70009458