Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.1.2014
Nazwa postępowania: Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2014 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: TAK
Numer oferty częściowej: zadanie nr 1
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową: zadanie nr 1 –wykonywanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych,
Cena najniższej oferty: 14 100,00 zł
Cena najdroższej oferty: 44 280,00 zł
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Wycena Nieruchomości Anna Mądra
REGON: 592192535
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Cegielniana 46
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 44 632 68 76
Cena wybranej oferty netto: 11 463,42 zł
VAT: 2 636,58 zł
Cena wybranej oferty brutto: 14 100,00 zł


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 2

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 2 – wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych,

Cena najniższej oferty:

9 250,00 zł

Cena najdroższej oferty:

21 894,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

WGZ Wanda Godlewska-Zimny

REGON:

472305900

Kod pocztowy:

92-018

Miasto:

Łódź

Województwo:

łódzkie

Powiat:

łódzki

Adres:

ul. Wodospadowa 21

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

42 687 09 14

Cena wybranej oferty netto:

7 520,33 zł

VAT:

1 729,67 zł

Cena wybranej oferty brutto:

9 250,00 zł


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 3

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 3 – wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych,

Cena najniższej oferty:

3 091,00 zł

Cena najdroższej oferty:

4 059,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

APD NIERUCHOMOŚCI AGATA PAKULSKA-DASZKOWSKA

REGON:

101526971

Kod pocztowy:

93-277

Miasto:

Łódź

Województwo:

łódzkie

Powiat:

łódzki

Adres:

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 42 B lok. 63

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

42 638 43 91

Cena wybranej oferty netto:

2 513,01 zł

VAT:

577,99 zł

Cena wybranej oferty brutto:

3 091,00 zł

 


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

NIE

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 4

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 4–wykonanie operatów szacunkowych budynków, budowli, urządzeń i sieci,

Cena najniższej oferty:

1 200,00 zł

Cena najdroższej oferty:

8 623,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Adam Piorun

REGON:

750309308

Kod pocztowy:

99-400

Miasto:

Łowicz

Województwo:

łódzkie

Powiat:

łowicki

Adres:

ul. gen. Stanisława Klickiego 22 A

Adres strony WWW:

-

Adres poczty elektronicznej:

-

Telefon:

Fax:

46 837 47 42

Cena wybranej oferty netto:

975,61 zł

VAT:

224,39 zł

Cena wybranej oferty brutto:

1 200,00 zł


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

NIE

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 5

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 5 – wykonywanie operatów szacunkowych ustalających wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

Cena najniższej oferty:

2 000,00 zł

Cena najdroższej oferty:

9 000,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Adam Piorun

REGON:

750309308

Kod pocztowy:

99-400

Miasto:

Łowicz

Województwo:

łódzkie

Powiat:

łowicki

Adres:

ul. gen. Stanisława Klickiego 22 A

Adres strony WWW:

-

Adres poczty elektronicznej:

-

Telefon:

Fax:

46 837 47 42

Cena wybranej oferty netto:

1 626,02 zł

VAT:

373,98 zł

Cena wybranej oferty brutto:

2 000,00 zł

 


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

TAK

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 6

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 6 – wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych celem naliczenia opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Cena najniższej oferty:

5 250,00 zł

Cena najdroższej oferty:

29 000,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

WGZ Wanda Godlewska-Zimny

REGON:

472305900

Kod pocztowy:

92-018

Miasto:

Łódź

Województwo:

łódzkie

Powiat:

Łódź

Adres:

ul. Wodospadowa 21

Adres strony WWW:

-

Adres poczty elektronicznej:

-

Telefon:

Fax:

42 687 09 14

Cena wybranej oferty netto:

4 268,29 zł

VAT:

981,71 zł

Cena wybranej oferty brutto:

5 250,00 zł


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

NIE

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

NIE

Numer oferty częściowej:

zadanie nr 7

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Zadanie nr 7 – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Cena najniższej oferty:

6 000, 00 zł

Cena najdroższej oferty:

18 696,00 zł

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

WGZ Wanda Godlewska-Zimny

REGON:

472305900

Kod pocztowy:

92-018 Łódź

Miasto:

Łódź

Województwo:

łódzkie

Powiat:

Łódź

Adres:

ul. Wodospadowa 21`

Adres strony WWW:

-

Adres poczty elektronicznej:

-

Telefon:

Fax:

42 687 09 14

Cena wybranej oferty netto:

4 878,05 zł

VAT:

1 121,95 zł

Cena wybranej oferty brutto:

6 000,00 zł


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie ?:

Przyczyna unieważnienia:

Czy oferta częściowa ?:

Numer oferty częściowej:

Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:

Cena najniższej oferty:

Cena najdroższej oferty:

Postępowanie unieważniono z powodu:

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

REGON:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Powiat:

Adres:

Adres strony WWW:

Adres poczty elektronicznej:

Telefon:

Fax:

Cena wybranej oferty netto:

VAT:

Cena wybranej oferty brutto:

 

 Tablica ogłoszeń -RP.II.271.1.2014.doc
 092_14.pdf
 093_14.pdf
 094_14.pdf
 095_14.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008434