Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.38.2013
Nazwa postępowania: Utrzymanie czystości i porządku na terenie MIasta Bełchatowa w 2014 roku
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 792 828,00 zł
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Przedsiębiorstwo Komunalne "SANIKOM" Sp. z o.o.
REGON: 592166006
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Staszica 5
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej: www.sanikom.pl
Telefon:
Fax: 44 635 09 06
Cena wybranej oferty netto: 731 100,00 zł
VAT: 61 728,00 zł
Cena wybranej oferty brutto: 792 828,00 zł

 Tablica Ogłoszeń -RP.II.271.38.2013.doc
 Umowa 544_13.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008501