Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.37.2013
Nazwa postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: dostawa

 Informacja.docx


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Wykonawca zaproszony (zaproszenie wraz z dokumentacją do postępowania zostało przesłane faksem i pocztą w dniu 04.12.2013r.) do negocjacji nie stawił się na negocjacje wyznaczone na dzień 10.12.2013 r. przez zamawiającego.
Czy oferta częściowa ?:
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu: Postępowanie zostało unieważnione w związku z przepisem art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008845