Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.31.2013
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy oferta częściowa ?:
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: -
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybrano następującą ofertę
Firma: -
REGON: -
Kod pocztowy: -
Miasto: -
Województwo: -
Powiat: -
Adres: -
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: -
Cena wybranej oferty netto: -
VAT: -
Cena wybranej oferty brutto: -

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008465