Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.23.2013
Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych poboczy, rowów, przepustów - remonty nawierzchni gruntowych, odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami, profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w ciągu ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 421139,50
Cena najdroższej oferty: 425240,00
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 6332042
Cena wybranej oferty netto: 342 389,84
VAT: 78 749,66
Cena wybranej oferty brutto: 421 139,50

 TABLICA OGŁOSZEŃ RP.II.271.23.pdf
 umowa m.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008874