Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.46.2011
Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty kapitalne, naprawy kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia- art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu: Podstawa prawna unieważnienia- art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74789331