Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Komisje Rady


 

 

 

SKŁADY  OSOBOWE KOMISJI

 

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA BUDŻETU I SKARBU MIASTA

 

1) Sławomir  Komidzierski – Przewodniczący

1) Jan  Żak– Przewodniczący

2) Paweł Koszek-Wiceprzewodniczący

2) Grzegorz  Gryczka

3) Dariusz Kubiak

3) Mariusz Kaczmarek

4) Piotr Porzeżyński

4) Bożena Konieczna - Wiceprzewodnicząca

5) Grzegorz Siedlecki

5) Włodzimierz Kuliński

 

6) Andrzej Niemczyk

 

7) Ewa Skorupa

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY

I SPORTU

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA

I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

1) Barbara Rudnicka – Przewodnicząca

1) Andrzej  Zając  - Przewodniczący

2) Grzegorz Gryczka

2) Mariusz Kaczmarek

3) Bożena  Konieczna

3) Dariusz Kubiak

4) Grzegorz Muskała

4) Grzegorz Muskała

5) Dorota Pędziwiatr

5) Piotr Porzeżyński - Wiceprzewodniczący

6) Tadeusz Rozpara

6) Barbara Rudnicka

7) Ewa Skorupa

7)  Jan   Żak

8) Janusz Paduch - Wiceprzewodniczący

 

 

KOMISJA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

1) Sławomir Załęczny – Przewodniczący

1) Krzysztof Jewgiejuk- Przewodniczący

2) Sławomir Komidzierski

2) Paweł Koszek

3) Paweł Koszek

3) Jolanta Pawlikowska

4) Jolanta Pawlikowska - Wiceprzewodnicząca

4) Krzysztof Pierzchała

5) Krzysztof  Pierzchała

5) Tadeusz Rozpara

6) Janusz Paduch

6) Grzegorz Siedlecki - Wiceprzewodniczący

7) Krzysztof  Wata

7) Krzysztof  Wata

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70126660