Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
 Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków,obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
 Roboty dodatkowe do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego "PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"
 Roboty uzupełniające do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego "PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"
 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa
 Roboty uzupełniające do umowy 423/14 z dnia 19.08.2014r w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie"
 Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2014/2015
 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
 Budowa placu zabaw z elementami towarzyszącymi, siłownią zewnętrzną i utwardzeniem dojść na działce nr 614/ 185 obr. 10 na os. Okrzei w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budżet Obywatelski – Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71824668