Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Budowa parkingu w rejonie bloków 305 i 306 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta
 Roboty polegające na wymianie gruntu oraz częściowym wyburzeniu i przemurowaniu ścian konstrukcyjnych w przebudowywanym budynku przy ul. Kościuszki 15 w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15" wchodzącego w skład projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa"
 Usługi biegłych - wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2011 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa (zadania od nr 1 do nr 8)
 Usługi w zakresie nieruchomości - wykonywanie robót geodezyjnych w 2011 roku na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa/ zadania od nr 1 do nr 4/
 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
 Odbiór,opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa
 Zamiatanie ulic, parkingów, dróg rowerowych i chodników będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Bieżące utrzymanie,remonty chodników,ciągów pieszych, dróg rowerowych,nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Utworzenie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych - osiedle Łąkowa i Czapliniecka w Bełchatowie
 Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa.
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74216453