Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW ośmiu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich będących własnością Miasta Bełchatowa
 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczególowych (rowów) oraz rzeki Rakówki z obiektem małej retencji wodnej w Bełchatowie
 Roboty uzupełniające w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury" - MCK II i MCK III, którego etap dotyczący MCK II realizowany będzie w ramach projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa"
 Roboty uzupełniające w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury"- MCK II i MCK III, którego etap dotyczący MCK II realizowany będzie w ramach projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa
 Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 wg programu "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z zapleczem kontenerowym i infrastrukturą komunalną w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5
 Budowa zespołu boisk sportowych przy ul. Budryka 7 w Bełchatowie
 Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa
 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola.
 Termomodernizacja Budynku Samorządowego Przedszkola Nr 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola"
 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola.
« 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74790890