Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 "Roboty uzupełniające do umowy 225/11 z dnia 07.06.2011 polegające na dostosowaniu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola"
 Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego
 Modernizacja nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 "Roboty uzupełniające do umowy 417/10 z dnia 05.07.2010r- etap dotyczący przebudowy drogi powiatowej Al. Ks.Kard.S. Wyszyńskiego - etap III w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks.Kard.S. Wyszyńskiego, etapy II, III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks.Kard.S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście"
 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 Wykonanie prac polegających na ulepszeniu nawierzchni żwirowych, żużlowych i tłuczniowych przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz grysów, żwirów kruszonych lub naturalnych sortowanych/ pojedyncze, podwójne, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni/ oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejących nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w roku 2011.
 Remont Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie w ramach zadania Prace remontowe
 Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Zakątek na odcinku od ulicy Łagodnej do ulicy Wrzosowej w ramach zadania PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek
 Roboty dodatkowe w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury"- MCK II i MCK III, którego etap dotyczący MCK II realizowany będzie w ramach projektu 'Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa"
 Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW ośmiu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich będących własnością Miasta Bełchatowa.
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74790122