Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych w Bełchatowie
 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 6.840.000,00 PLN
 Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 482/10 obr. 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim.
 Wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych w ciągu n/w dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa: - ul. Braci Śniadeckich oraz Graniczna – profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie materiałem kamiennym, zagęszczenie oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – ul. Rodziewicza – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsyjno – grysowej
 Roboty uzupełniające do umowy 173/15 z dnia 08.04.2015r w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu
 Roboty dodatkowe do umowy 173/15 z dnia 08.04.2015r w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu"
 Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa
 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa
 Budowa ulicy Jesiennej i odcinka ulicy Letniej w Bełchatowie wraz z budową oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71822742