Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego w Bełchatowie w ramach zadania pn. Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego
 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie
 Kompleksowa organizacja XXXIII Dni Bełchatowa w dniach 22-24 czerwca 2012
 Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów
 Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
 "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia , przebudowa wodociągu wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego i z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Bawełnianej” w ramach zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa- etap I- Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną”- zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Budowa ulicy Węglowej i ulicy Św. Barbary w Bełchatowie wraz z oświetleniem, wodociągiem, kanalizacją deszczową i sanitarną w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną
 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, poboczy, rowów, przepustów-remonty nawierzchni gruntowych, odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami, profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w śladzie ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71824552